НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обява 07.12.2017

Община Каспичан, област Шумен

ОБЯВЯВА

 

1. Публичен търг, чрез явно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на сграда /временна постройка/ със застроена площ от 18.00 квадратни метра, разположена в имот – публична общинска собственост,  за който е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) І-„Общ.НС,здравен дом,читалище,битов комбинат и др.“  в квартал 39 по регулационния план на град Плиска, община Каспичан.

 

2. Първоначална тръжна цена в размер на 1.00 лева за 1 кв.м., с предназначение за „занаятчийски услуги” или  18.00 кв.м. х 1.00 лв./кв.м. = 18.00 лева /осемнадесет лева/ месечен наем за цялата площ, без включено ДДС.

 

3. Търгът ще се проведе в сградата на кметство град Плиска, от 14.30 часа на 01.12.2017 година.

4. Повторна дата за провеждане при липса на участници08.12.2017 г. в същия час.

5. Депозит за участие в търга в размер на  10% от първоначално обявената тръжна цена, /1.80 лева/, внесен в касата на Общината.

6.Тръжната документация се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на община Каспичан, на стойност 10.00 /десет/лева.

7. Оглед на предмета на търга, всеки работен ден по предварителна заявка.

 

За информация: телефон   05351 /  74-21

 

 

 

МИЛЕНА НЕДЕВА

 

КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАНОбратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА