НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Материали за предстояща сесия 37

1. Междинна оценка за изпълнението на Общински план за развитие на Община Каспичан за периода 2014 - 2020 година.

2. Информация за предоставените субсидии и разходването им от спортните клубове на територията на община Каспичан към 30.09.2017година.

3. Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД, насрочено за 18.12.2017г.

4. Текущи докладни

4.1. Приемане на решение за разпореждане и одобряване на пазарна цена за продажба на недвижим имот-частна собственост на община Каспичан,представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ)VIII-565 от квартал 51 по плана за регулация на град Плиска. 

4.2. Приемане на решение за разпореждане и одобряване на пазарна цена за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост на община Каспичан, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) VII- 565 от квартал 51 по плана за регулация на град Плиска.

4.3. Приемане на решение за разпореждане и одобряване на пазарна цена за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост на община Каспичан, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) VI- 564 от квартал 51 по плана за регулация на град Плиска.

4.4. Приемане на решение за разпореждане и одобряване на пазарна цена за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост на община Каспичан, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) V- 564 от квартал 51 по плана за регулация на град Плиска.

4.5. Приемане на решение за продажба на земеделска земя.

4.6. Приемане на решение за прекратяване на съсобственост върху недвижим имот между общината и физическо лице на основание чл.36, ал.,1 т.2 от Закона за общинската собственост.

4.7. Приемане на решение за прекратяване на учредено право на ползване върху общински имот.

4.8. Отпускане на еднократна финансова помощ на Анелия Анетова Ангелова.

4.9. Отпускане на еднократна финансова помощ на Севда Мехмедова Мюзекяр.

 

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА