НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Добри Вълчев

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Каспичан, област Шумен, отдел „Териториално и селищно устройство“,  Дирекция „Специализирана администрация“, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованото лице Добри Вълчев Русев, гр. София, местност „Полигона“ №вх.1, ет.3, ап.7, в качеството му на собственик на недвижим имо, находящ се в гр.Каспичан, ул. „Христо Ботев“ №1, че във връзка с разпоредбите на чл.52 от Закона за собствеността,  с писмо изх.№ В-825 от 17.10.2017г. на Кмета на Община Каспичан  е задължен в срок до 05.12.2017г.: да отсече част отклоните на дърветата, разположени в неговия имот, които преминават над чужд съседен имот; да почисти издънки и корени на дървета, които преминават в чужд съседен имот и почисти дървени отпадъчни материали, натрупани в близост до регулационната граници на имота.Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА