НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обява НЧ 03.11.2017 г.

 НЧ „Пробуда-1928” гр. Каспичан 

ОБЯВЯВА

 

1.       Публичен търг, с тайно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, за срок от 5 (пет) години, на помещение с площ от 60 кв.м. (45 кв.м. за кафе-аперитив, 15 кв.м. склад и санитарен възел), с предназначение за „кафе - аперитив”, разположено на първия етаж в сграда - публична общинска собственост, актувана с АОбС №  5/04.06.1997 год., предоставена за безвъзмездно ползване на Народно читалище „Пробуда-1928” град Каспичан, съгласно Решение №266 от Протокол №19/11.10.2005 година на Общински съвет Каспичан.

2.       Първоначална тръжна цена е определена в размер на 3.70 лева/ за 1 кв.м. или общо за цялата площ 222.00 лева (двеста двадесет и два лева), без включен ДДС, съгласно Решение №498 от Протокол №29/28.01.2010 година на Общински съвет-Каспичан.

3.       Търгът ще се проведе в сградата на Читалището, от 16.00 часа на 13.11.2017година.

4.       Повторна дата за провеждане при липса на участници20.11.2017 г. в същия час.

5.        Определям депозит за участие в търга в размер на  22.20 лева (двадесет и два лева и двадесет стотинки) - 10% от първоначално обявената тръжна цена, внесен в касата на Читалището.

6.       Тръжната документация се закупува от деловодството на Читалището  на стойност от 10.00 лева (десет лева), платими в касата на Читалището.

7.        Оглед на предмета на търга – всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа.

 

                                  

                                   

СТЕФАН ПЕТКОВ

Председател

на НЧ „Пробуда-1928” гр. Каспичан

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА