НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ИП НКЖИ

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ

„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

гр. София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110

С Ъ О Б Щ А В А

на всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното си предложение: „Внедряване на ETCS по железопътен участък Русе – Каспичан“ С реализирането на инвестиционното предложение ще се осигури ефективност, безопасност и устойчиво подобрение на железопътните услуги. Това ще се постигне чрез внедряване на сигнализация ETCS, ниво 1 и модернизация на системите за безопасност и телекомуникации по протежение на съществуващата жп линия Русе-Каспичан, в съответствие със съществените изисквания за интегритета, безопасността и оперативната съвместимост на железопътната система на ЕС и националните правила за безопасност. С предлаганите нововъдения ще се създадат предпоставки за движение на влаковете през гарите с проектна скорост при гарантирани условия на безопасност. Инвестиционното предложение се отнася за обект, разположен на територията на областите: Русе, Разград и Шумен и съответно в общините: Русе и Ветово, Разград и Самуил, Венец, Хитрино, Шумен и Каспичан.

За контакти:

Мирослава Доганджийска, e-mail: m.dimcheva@rail-infra.bg, тел: 02/9323863

Писмени становища и мнения се приемат в ДП „НКЖИ“

гр. София, бул. „Мария Луиза“ № 110

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА