НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Решение 452-2017

О Б Я В Л Е Н И Е

             Община Каспичан, на основание чл.124б ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че с Решение № 452 от 28.09.2017 год. на Общински съвет - Каспичан е разрешено изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план по чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Осигуряване на допълнително водоснабдяване от сондаж с.Кюлевча до напорен резервоар с.Кюлевча“ – Ел.захранване и водопровод, както следва:

- Ел захранване. Предвижда се трасето на кабела да тръгне от МТП „Язовира“, премине по улици, общинска собственост /в регулация/, преминава през ПИ № 000248 общинска собственост, ПИ № 000130 – общинска собственост, ПИ № 042054 – общинска собственост, ПИ № 000246 – общинска собственост, ПИ № 000256 – общинска собственост, ПИ № 000252 – общинска собственост до достигане на ПИ № 000251 – общинска собственост.

 

- Водопровод. Трасето на водопровода се предвижда да започне от ПИ № 000251 – общинска собственост, премине през ПИ № 000252 – общинска собственост, ПИ № 000246 – общинска собственост, ПИ № 000248 – общинска собственост, ПИ № 000130 – общинска собственост,  премине по улици, общинска собственост /в регулация/, ПИ № 000733 – общинска собственост, ПИ № 000734 – общинска собственост до достигане на ПИ № 000735 – държавна собственост.Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА