НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Материали за предстояща сесия 35

1.Анализ за дофинансиране във функция «Образование» за 2016 г. и прогноза за дофинансиране за 2017г. при община гр.Каспичан.

2. Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета и средства на Европейския съюз на община Каспичан към 30.06.2017г.

3.  Определяне на численост на персонала за дейност 550 – „Център за социална рехабилитация и интеграцияс цел осигуряване на устойчивост по приключил проект „ „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общинската или в домашна среда“.     

4. Промяна на работодателя на персонала на яслена група към  ДГ „Снежанка“ гр.Каспичан.         

 5. Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза на Община Каспичан за периода 2018 – 2020 година в частта за местни дейности.

6. Текущи докладни

6.1. Разрешаване изготвянето на ПУП – План за регулация.

6.2. Приемане на решение за предоставяне на общински имот за безвъзмездно управление на основание чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост.

6.3. Разрешение за изработване проект на ПУП – Парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура.

6.4. Утвърждаване на структурата на училищната мрежа, даване на разрешение за сформиране на маломерни паралелки в общински училища, определяне броя на групите и числеността на персонала в детските градини и обслужващите звена от Община за 2017 – 2018 година.Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА