НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > РС-22-2017

СЪОБЩЕНИЕ

            Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено разрешение за строеж № 22 от 25.08.2017 г. за „Монтаж на два телекомуникационни шкафа на „БТК“ ЕАД за VDSL технология (RSH_1021 и RSH_1031/1041) и захранване от най-близката съществуваща кабелна шахта в гр.Каспичан с ЕКАТЕ 36587

•          RSH_1021 в имот с идентификатор 36587.502.1209, пред имот ул. „Мадарски конник“ № 65 (GPS: 43.313250, 27.160011)

•          RSH_1031/1041 в имот с идентификатор 36587.502.1280, пред имот ул. „Мадарски конник“ № 101 (GPS: 43.313128, 27.154397)“, с възложител: „БТК“ ЕАД.

            Заинтересованите собственици могат да разгледат документите.

            На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, заинтересованите лица, по смисъла на чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да обжалват по законосъобразност издаденото разрешение за строеж, заедно с одобрения инвестиционен проект, в четиринадесет дневен срок от връчване на настоящото чрез Общинска администрация гр.Каспичан до Началника на РО”НСК” сектор Шумен.Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА