НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обява търг 21.08.2017

ОБЩИНА КАСПИЧАН

област Шумен

 

О Б Я В Я В А

 

1.Публичен търг, с явно наддаване,  за продажба на движими вещи – частна общинска собственост, останали след подмяна на обзавеждане на Целодневна детска градина „Детелина“ в град Плиска, представляващи:

 

Описание на движимата вещ

Налични количества

брой

Цена за един брой

в лева

1

Детски легла с размери 1.30 / 0.60 м                                  

19 броя

8.34

2

Дюшеци за детски легла с размери 1.30 / 0.60 м                                  

19 броя

4.17

 

2.Посочените по-горе цени са без включен данък добавена стойност /ДДС/ и са първоначални тръжни цени при провеждане на тръжната процедура.

3. Търгът ще се проведе на дати:

·    От 21.08.2017 година – до 31.08.2017 година от 8.00 часа до 16.00 часа

в сградата на Целодневна детска градина „Детелина“ в град Плиска.

 

Повторни дати за провеждане при липса на участници

·    От 01.09.2017 година – до 30.09.2017 година от 8.00 часа до 16.00 часа.

 

4. Оглед  -  по предварителна заявка, всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.00 часа.

5. Специфични изисквания при провеждане на търга.

Ø  Търгът ще се проведе без закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие, заплащането да се извърши на основание протокола за проведен публичен търг, преди предоставяне на движимата вещ, в брой в касата на Общината.

 

·         За информация: 05351 / 74-21

 

Милен Минчев

ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН:

 

Заповед за заместване №РД-25-408/09.08.2017 г.Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА