НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Материали за предстояща сесия 33

1. Приемане на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно – неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини на територията на община Каспичан.

2. Приемане на Общинска Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Каспичан /2017-2019/

3.  Актуализация на разчетите на капиталови разходи и бюджет 2017г.

4. Информация, относно всички настоящи проекти, проекти в действие, проекти в устойчивост и подготовка на бъдещи такива по новия програмен период и усвоените средства по програмите на ЕС.

5. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Каспичан за периода 01.01.2017г. – 30.06.2017г.

6. Отчет относно получени жалби, сигнали и предложения от граждани и институции в общинска администрация Каспичан за периода 01.01.2017г. – 30.06.2017г.

7. Отчет за дейността на Общински съвет Каспичан и неговите комисии за периода 01.01.2017г. – 30.06.2017г.

8. Отчет за извършените от община Каспичан разпоредителни сделки с общинско имущество през първото шестмесечие на 2017 година.

9. Подписване на споразумение за приятелство и сътрудничество между град Плиска и с.Малая Перешчепина, Полтавска област, Украйна.

10. Текущи докладни

10.1. Приемане на решение за предоставяне на общински имот за безвъзмездно управление на основание чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост.

10.2. Приемане на решение за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост на основание чл.11 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

10.3. Определяне на средищни училища на територията на община Каспичан за учебната 2017/2018 година.Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА