НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обява движими вещи 07.2017

ОБЩИНА КАСПИЧАН

област Шумен

 

О Б Я В Я В А

1.Публичен търг, с явно наддаване,  за продажба на движими вещи – частна общинска собственост, от подлежащи на премахване от 2 /две/ сгради – бивша поща с площ от 74 кв.м. и пристройка към нея от 20 кв.м., находящи се в град Плиска,  в поземлен имот № 381 от квартал 39 по плана за регулация.

 

·    Прогнозни количества на материалите, след събаряне на сградата:

 

Описание

Прогнозни количества

1

Дървесен материал-греди,подпори,ламперия                                  

10 куб.м

2

Тухли                                

6600 бр.

3

Керемиди, плочи, керамични изделия

720 бр.

4

Стъкло

5 кв.м.

5

Поцинкована ламарина,тръби ВиК,кабел

150 кг.

6

Камък от основи

19 куб.м

 

2. Първоначалната тръжна цена на сградите, определена от лицензиран оценител, в размер на 2548.50 лева.

3. Търгът ще се проведе на 07.07.2017 година от 14.30 часа в сградата на кметство гр.Плиска.

4. Повторна дата, при липса на участници, на 14.07.2017 година в същия час и на същото място.

5.Тръжната документация се закупува от Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на община Каспичан, на стойност 30 (тридесет) лева.

6.Депозитът за участие, в размер на 10 % от първоначално обявената цена /255.00 лева/, се внася в касата на община Каспичан.

7. Оглед  -  по предварителна заявка, всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.30 часа.

8. Специфични изисквания при провеждане на търга.

·         Разходите за труд по събаряне на сградите в размер на 737.30 лева, определени от лицензирания оценител, да бъдат приспаднати от достигнатата цена на търга и да останат за сметка на община Каспичан.

·         За информация: 05327 / 47-21

 

МИЛЕН МИНЧЕВ

ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

 

Заповед за заместване №РД-25-315/27.06.2017 годинаОбратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА