НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Заповед ПУП_265_2017

О Б Я В Л Е Н И Е

          Община Каспичан, отдел “Териториално и селищно устройство”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че в стая 303 на Общинска администрация Каспичан е изложен одобрен със Заповед № РД-25-265 от 09.06.2017 година на Кмета на Община Каспичан, Проект на Подробния устройствен план – Специализирана план-схема за кв.21 по плана на гр.Каспичан за обект „ОКЗ на ДСК гр.Каспичан, ул."Мадарски конник" № 42“ с начална точка сграда в УПИ ІV кв.22 и крайна точка Банка ДСК с обща дължина на трасето 189 м`.

 

            Заинтересованите могат за разгледат одобрения проект.

 

            Недоволните могат да обжалват заповедта в четиринадесетдневен срок от датата на връчване, на основание чл.215 ал.1 от ЗУТ до Административен съд гр.Шумен, чрез Общинска администрация гр.Каспичан.

 

Заповед № РД-25-265/09.06.2017 год.

ПУП-Специализирана план - схемаОбратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА