НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Топъл обяд 062017

СЪОБЩЕНИЕ

Община Каспичан обявява  Конкурс за възлагане управлението на социалната услуга „Обществена трапезария”, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019”, в съответствие с ПМС№37 от 23.02.2015г. за определяне реда и условията за изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) за периода 2014-2020г.

Документи за кандидатстване могат да се получат от Дирекция „Специализирана администрация“, Станислава Маджарова - Гл. експерт „Социални дейности, здравеопазване и проекти“ , стая 305, тел.: 05327/47 23; 0882 599 025;

Дата на обявяване на Конкурса – 05.06.2017г.  

Краен срок за подаване на документи е до 17:00 часа на 20.07.2017г. в Деловодството на Община Каспичан, стая 201.

 

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на община Каспичан, както и на тел.: 05327/47 23; 0882 599 025.


Обявление за Конкурс топъл обяд

Приложение 1

Приложение 2

Проекто - Договор топъл обядОбратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА