НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > РС 11-2017

СЪОБЩЕНИЕ

            Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено разрешение за строеж № 11 от 26.05.2017 г. за „Изпълнение на инженеринг /проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор/ във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на град Каспичан“: Обособена позиция № 2 „Жилищен блок на територията на град Каспичан, находящ се на ул.“Мадарски конник“ № 119“ ” в УПИ І кв.18 по плана на гр.Каспичан, придружено с одобрени инвестиционни проекти, с възложители: Община Каспичан и Сдружение „Мадарски конник № 119 – Поглед в бъдещето“

            Заинтересованите собственици могат да разгледат документите.

 

            На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, заинтересованите лица, по смисъла на чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да обжалват по законосъобразност издаденото разрешение за строеж, придружено с одобрените инвестиционни проекти, в четиринадесет дневен срок от връчване на настоящото чрез Общинска администрация гр.Каспичан до Началника на РО”НСК” сектор Шумен.Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА