НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Решение 401-2017

О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Каспичан, на основание чл.215 от Закона за устройство на територията, съобщава, че с Решение № 401 от 27.04.2017 год. на Общински съвет Каспичан е разрешено изработване на Проект за подробен устройствен план – Парцеларен план по чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Осигуряване на допълнително водоснабдяване от сондаж с.Кюлевча до напорен резервоар с.Кюлевча“ – Ел.захранване и водопровод:

- Ел захранване- трасето на кабела започва от съществуващ ЖР стълб № 55, извод Мадара, намиращ се в ПИ № 000267 общинска собственост, преминава през ПИ № 000265 републикански път, ПИ № 000257 – общинска собственост, ПИ № 000256 – общинска собственост, ПИ № 000255 – общинска собственост, ПИ № 101003 – държавна собственост, ПИ № 000280 – държавна собственост до достигане на ПИ № 000251 – общинска собственост, с обща дължина на трасето е 366 м.

 

- Водопровод. Трасето на водопровода започва от ПИ № 000251 – общинска собственост, премине през ПИ № 000244 – общинска собственост, ПИ № 000280 – държавна собственост, ПИ № 101003 – държавна собственост, ПИ № 101017 – общинска собственост,  ПИ № 000266 – държавна собственост, ПИ № 000733 – общинска собственост, ПИ № 000734 – общинска собственост до достигане на ПИ № 000735 – държавна собственост, с обща дължина на трасето 727. 41 м.Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА