НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обява търг 09.05.2017

  ОБЩИНА КАСПИЧАН,ОБЛАСТ ШУМЕН

 

ОБЯВЯВА

1.Публичен търг, с явно наддаване, за отдаване под наем на помещениe на втори етаж с площ от 20.00 квадратни метра в сграда публична общинска собственост, актувана с Акт за общинска собственост № 24 / 23.07.1997 година, с административен адрес: град Каспичан, ул. “Мадар-ски конник” № 91, първа зонас предназначение за  “офис на банка”.

 

2.Първоначална тръжна цена в размер на:

§  за помещение за офис от 20.00 кв.м. х  4.60 лева за 1 кв.м. или

Месечна наемна цена:

92.00 лева (деветдесет и два лева), без включен ДДС.

 

3. Търгът  ще  се  проведе на  09.05.2017 год. от 14.00 часа в заседателната зала на община Каспичан.

4. Повторен търг при липса на участници – на 16.05.2017 година в същия час. 

5. Определям депозит за участие  в размер на  9.20 (девет лева и двадесет стотинки) лева - 10% от първоначално обявената тръжна цена, внесен в касата на Общината.

6. Тръжната документация  се закупува от Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Каспичан на стойност 10.00 лева /десет лева/.      

7.Оглед на предмета на търга - всеки работен ден по предварителна заявка.

 

 

·        За информация: телефон 05327/47-21Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА