НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обява за търг за отдаване по наем на 03.05.2017

Община Каспичан, област Шумен

 

 

ОБЯВЯВА

 

 

1.Публичен търг, с явно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на общински терен-публична общинска собственост с площ от 2.00 квадратни метра /два кв.м./ от тротоарното платно на Централен площад град Плиска в квартал 39 по плана за регулация, за поставяне на преместваем обект за търговска дейност - ПАВИЛИОН  за продажба на сувенири.

 

2. Първоначална тръжна цена  в размер на 1.20 лева за 1 кв.м. за първа зона, с предназначение за „магазин за промишлени стоки“

·        или за площ от 2.00 кв.м. х 1.20 лв./1кв.м. = 2.40 лева

словом: /два лева и четиридесет стотинки/, без включен ДДС.

 

3. Търгът ще се проведе в сградата на кметство град Плиска, от 14.00 часа на 03.05.2017 година.

4. Повторна дата за провеждане при липса на участници10.05.2017 г. в същия час.

5.  Определям депозит за участие в търга в размер на  10% от първоначално обявената тръжна цена /0.24 лева/, внесен в касата на Общината.

6. Тръжната документация се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на община Каспичан, на стойност 10.00 /десет/лева.

7. Оглед на предмета на търга, всеки работен ден по предварителна заявка.

 

 

 

За информация: телефон   05327 47-21

 

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА