НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обява за отдаване под наем на помещение Марково

ОБЩИНА КАСПИЧАН,ОБЛАСТ ШУМЕН

 

ОБЯВЯВА

1.Публичен търг, чрез явно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на помещение с площ от 20 кв.м./двадесет квадратни метра/ в сграда – частна общинска собственост на община Каспичан, разположена в УПИ ХІІ-„За спортни и други общински дейности“ в квартал 23 по регулационния план на селото, с административен адрес: село Марково, ул.“Еньо Марковски“,  с предназначение за „клубна дейност на НПО“.

 

2. Първоначална тръжна цена за първа зона в размер на 0.50 лв. за един кв.м. или  10.00 лв. /десет лева/ за цялата площ, без включен ДДС.

 

3. Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация град Каспичан, от 14.30 часа на 29.03.2017 година.

4. Повторна дата за провеждане при липса на участници05.04.2017 г. в същия час.

5.  Депозит за участие в търга в размер на  1.00 лева - 10% от първоначално обявената тръжна цена, внесен в касата на Общината.

 

6. Тръжната документация  са закупува от Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Каспичан на стойност 10.00 лева /десет лева/.

        

7.Оглед на предмета на търга - всеки работен ден по предварителна заявка.

 

 

·        За информация: телефон 05327/47-21Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА