НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обява отдаване под наем на помещение 04.04.2017

  ОБЩИНА КАСПИЧАН,ОБЛАСТ ШУМЕН

 

ОБЯВЯВА

1.Публичен търг, с явно наддаване, за отдаване под наем на помещения в сграда публична общинска собственост, актувана с Акт за общинска собственост № 145 / 02.06.1999 година, с административен адрес: град Каспичан, ул. “Мадарски конник” № 40, първа зонас предназначение за  “офис на банка и закрит склад.

 

2ървоначална тръжна цена в размер на:

§  за помещение за офис от 105 кв.м. х  4.60 лева за 1 кв.м. или 483.00 лв.  

§  за помещение  за склад от 25 кв.м. х 1.60 лева за 1 кв.м. или    40.00 лв.

§  Месечна наемна цена общо:

523.00 лева (петстотин двадесет и три лева), без включен ДДС.

 

3. Търгът  ще  се  проведе на  04.04.2017 год от 14.00 часа в заседателната зала на община Каспичан.

4. Повторен търг при липса на участници – на 11.04.2017 г. в същия час. 

5. Определям депозит за участие  в размер на  52.30 (петдесет и два лева и 30 стотинки) лева - 10% от първоначално обявената тръжна цена, внесен в касата на Общината.

6. Тръжната документация  са закупува от Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Каспичан на стойност 10.00 лева /десет лева/.       

7.Оглед на предмета на търга - всеки работен ден по предварителна заявка.

 

 

·        За информация: телефон 05327/47-21Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА