НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Решение 312-2016

О Б Я В Л Е Н И Е

 

            Община Каспичан, на основание чл.124б ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че с Решение № 312 от 24.11.2016 год. на Общински съвет Каспичан е разрешено изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за имот с идентификатор 36590.18.217 по кадастралната карта на село Каспичан, в т.ч. ПУП-План за застрояване и Парцеларен план за техническа инфраструктура, като устройствената зона на имота се определя Пп (предимно производствена – производствени и складови дейности) с предназначение „За оранжерийно производство и аквакултури“. Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА