НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Покана пресконференция 2016

Община Каспичан

Проект № BG05M9OP001-2.002-0122

„Център за почасово предоставяне на услуги за социално

включване в общността или в домашна среда”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси”,

 съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


 

 

 Покана

Уважаеми съграждани, Община Каспичан, Ви кани на пресконференция за напредъка на проект BG05M9OP001-2.002-0122-C001 “Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“

29 Ноември 2016 г., община Каспичан, заседателна зала - етаж втори

Начало: 10:30 часа

 

ПРОГРАМА НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА

 

10:30 ч. – 10:35 ч. – Регистрация на участниците

 

10:35 ч. – 11:40 ч. – Откриване

 

10:40 ч. – 11:50 ч. – Встъпително слово на Кмета на Община Каспичан – г-жа Милена НЕДЕВА

 

10:50 ч. – 11:20 ч. – Представяне информация за развитието на проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ – Екип за управление на проекта

 

11:20 ч. – 11:40 ч. - Дискусия

 

11:40 ч. – Закриване на пресконференцията

 

 

 „Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Каспичан носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приема, като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на труда и социалната политика.”

 

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА