НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Движими вещи 11 2016

ОБЩИНА КАСПИЧАН

област Шумен

 

О Б Я В Я В А

1.Публичен търг, с явно наддаване,  за продажба на движими вещи – частна общинска собственост, останали след подмяна на дограма в общинска сграда /бивша общинска администрация/ с административен адрес: гр.Каспичан, ул.“Мадарски конник“№40.

 

Описание на движимата вещ

Налични количества

брой

Цена за един брой

в лева

1

Врата с размери 0.70 / 2.10 м   /остъклена, без каса/                                     

5

6.00

2

Прозорец с размери 0.40 / 2.40 м  /без каса,от вх.врата/                                     

1

4.00

3

Прозорец с размери 0.70 / 0.70 м  /без каса/

20

2.00

4

Прозорец с размери 0.70 / 1.20 м  /без каса/

27

5.00

5

Дървена декоративна решетка 1.80/1.00 м

1

4.00

6

Дърва за огрев от счупени каси за врати и прозорци

за 1 куб.м.

3.00

 

2. Посочените по-горе цени, са с включен данък добавена стойност /ДДС/.

3. Търгът ще се проведе на дати:

·    От 10.11.2016 година – до 16.11.2016 година от 8.00 часа до 16.30 часа

в сградата на община Каспичан, ул.“Мадарски конник“№91

Повторни дати за провеждане при липса на участници

·    От 17.11.2016 година – до 24.11.2016 година от 8.00 часа до 16.30 часа.

4. Оглед  -  по предварителна заявка, всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.30 часа.

5. Специфични изисквания при провеждане на търга.

Ø  Търгът да се проведе без закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие, заплащането да се извърши на основание протокола за проведен публичен търг, преди предоставяне на движимата вещ, в брой в касата на Общината.

Ø  За информация: 05327 / 47-21

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН:

Милена Недева

 

 

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА