НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Заповед Недиа 16

ОБЯВЛЕНИЕ 

Община Каспичан, отдел “Териториално и селищно устройство”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че в стая 303 на Общинска администрация Каспичан е изложен одобрен със Заповед № РД-25-501/12.09.2016 година на Кмета на Община Каспичан Проект за изменение на Подробен устройствен план - Специализирана план-схема за Кабелно НН на обект „Дестилерия за преработка на етерично-маслени суровини“, съгласно който се полага кабел НН от стълб № 13 от клон 1 на ВМрНН към МТП „Р.Даскалов“, минава по тротоарната ивица на улица с ОК125-ОК126 до УПИ ХІ-295 кв.72, с обща дължина на трасето – 158.62 м.

Заинтересованите могат за разгледат одобрения проект.

 

Недоволните могат да обжалват заповедта в четиринадесетдневен срок от датата на връчване, на основание чл.215 ал.1 от ЗУТ до Административен съд гр.Шумен, чрез Общинска администрация гр.Каспичан.

 

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА