НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обявление ОСЗ 10.08.2016

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните

Областна дирекция “Земеделие” ШУМЕН

Общинска служба по земеделие КАСПИЧАН

             ДО

            СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

            ПОДАЛИ  ДЕКЛАРАЦИИ И ЗАЯВЛЕНИЯ

            ПО  чл.69 и чл.70  от ППЗСПЗЗ

 

                                                     О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

                        

                                     УВАЖАЕМИ  СОБСТВЕНИЦИ  И ПОЛЗВАТЕЛИ

 

           На основание чл.72, ал.3 и ал.4  от Правилника за прилагане на закона за собствеността на земеделските земи / ППЗСПЗЗ/, ръководството на общинска служба „ Земеделие” гр. Каспичан, Ви уведомява, че са изготвени предварителни регистри и карти на масивите за ползване за землището на с. Върбяне изложени  в  общинска служба „ Земеделие „ гр. Каспичан.

          Съгласно чл.72, ал.5 от ППЗСПЗЗ промени в предварителните регистри и карти могат да се правят до 15 август при промяна в декларациите/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности.

 

 

Началник ОС „Земеделие”

Гр. Каспичан


  

                                                      О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

                        

                                     УВАЖАЕМИ  СОБСТВЕНИЦИ  И ПОЛЗВАТЕЛИ

 

                      На основание чл.72, ал.3 и ал.4  от Правилника за прилагане на закона за собствеността на земеделските земи / ППЗСПЗЗ/, ръководството на общинска служба „ Земеделие” гр. Каспичан, Ви уведомява, че са изготвени предварителни регистри и карти на масивите за ползване за землището на с. Златна нива изложени  в  общинска служба „ Земеделие „ гр. Каспичан.

          Съгласно чл.72, ал.5 от ППЗСПЗЗ промени в предварителните регистри и карти могат да се правят до 15 август при промяна в декларациите/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности.

 

 

 

Началник ОС „Земеделие”

Гр. Каспичан  

 


                                                     О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

                        

                                     УВАЖАЕМИ  СОБСТВЕНИЦИ  И ПОЛЗВАТЕЛИ

 

           На основание чл.72, ал.3 и ал.4  от Правилника за прилагане на закона за собствеността на земеделските земи / ППЗСПЗЗ/, ръководството на общинска служба „ Земеделие” гр. Каспичан, Ви уведомява, че са изготвени предварителни регистри и карти на масивите за ползване за землището на с. Каспичан изложени  в  общинска служба „ Земеделие „ гр. Каспичан.

          Съгласно чл.72, ал.5 от ППЗСПЗЗ промени в предварителните регистри и карти могат да се правят до 15 август при промяна в декларациите/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности.

 

 

 

Началник ОС „Земеделие”

Гр. Каспичан

 


   

 

                                                     О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

                        

                                     УВАЖАЕМИ  СОБСТВЕНИЦИ  И ПОЛЗВАТЕЛИ

 

           На основание чл.72, ал.3 и ал.4  от Правилника за прилагане на закона за собствеността на земеделските земи / ППЗСПЗЗ/, ръководството на общинска служба „ Земеделие” гр. Каспичан, Ви уведомява, че са изготвени предварителни регистри и карти на масивите за ползване за землището на с. Косово изложени  в  общинска служба „ Земеделие „ гр. Каспичан.

          Съгласно чл.72, ал.5 от ППЗСПЗЗ промени в предварителните регистри и карти могат да се правят до 15 август при промяна в декларациите/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности.

 

 

Началник ОС „Земеделие”

Гр. Каспичан


   

 

                                                     О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

                        

                                     УВАЖАЕМИ  СОБСТВЕНИЦИ  И ПОЛЗВАТЕЛИ

 

           На основание чл.72, ал.3 и ал.4  от Правилника за прилагане на закона за собствеността на земеделските земи / ППЗСПЗЗ/, ръководството на общинска служба „ Земеделие” гр. Каспичан, Ви уведомява, че са изготвени предварителни регистри и карти на масивите за ползване за землището на с. Кюлевча изложени  в  общинска служба „ Земеделие „ гр. Каспичан.

          Съгласно чл.72, ал.5 от ППЗСПЗЗ промени в предварителните регистри и карти могат да се правят до 15 август при промяна в декларациите/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности.

 

 

Началник ОС „Земеделие”

Гр. Каспичан

 


 

 

                                                     О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

                        

                                     УВАЖАЕМИ  СОБСТВЕНИЦИ  И ПОЛЗВАТЕЛИ

 

           На основание чл.72, ал.3 и ал.4  от Правилника за прилагане на закона за собствеността на земеделските земи / ППЗСПЗЗ/, ръководството на общинска служба „ Земеделие” гр. Каспичан, Ви уведомява, че са изготвени предварителни регистри и карти на масивите за ползване за землището на с. Марково изложени  в  общинска служба „ Земеделие „ гр. Каспичан.

          Съгласно чл.72, ал.5 от ППЗСПЗЗ промени в предварителните регистри и карти могат да се правят до 15 август при промяна в декларациите/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности.

 

 

Началник ОС „Земеделие”

Гр. Каспичан

 


                                                     О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

                        

                                     УВАЖАЕМИ  СОБСТВЕНИЦИ  И ПОЛЗВАТЕЛИ

 

           На основание чл.72, ал.3 и ал.4  от Правилника за прилагане на закона за собствеността на земеделските земи / ППЗСПЗЗ/, ръководството на общинска служба „ Земеделие” гр. Каспичан, Ви уведомява, че са изготвени предварителни регистри и карти на масивите за ползване за землището на с. Могила изложени  в  общинска служба „ Земеделие „ гр. Каспичан.

          Съгласно чл.72, ал.5 от ППЗСПЗЗ промени в предварителните регистри и карти могат да се правят до 15 август при промяна в декларациите/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности.

 

 

Началник ОС „Земеделие”

Гр. Каспичан

 


 

 

                                                     О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

                         

                                     УВАЖАЕМИ  СОБСТВЕНИЦИ  И ПОЛЗВАТЕЛИ

 

           На основание чл.72, ал.3 и ал.4  от Правилника за прилагане на закона за собствеността на земеделските земи / ППЗСПЗЗ/, ръководството на общинска служба „ Земеделие” гр. Каспичан, Ви уведомява, че са изготвени предварителни регистри и карти на масивите за ползване за землището на гр. Плиска изложени  в  общинска служба „ Земеделие „ гр. Каспичан.

          Съгласно чл.72, ал.5 от ППЗСПЗЗ промени в предварителните регистри и карти могат да се правят до 15 август при промяна в декларациите/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности.

 

 

Началник ОС „Земеделие”

Гр. Каспичан

 

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА