НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Търг отдаване под наем 12.08.2016

ОБЯВЯВА

 

1.Публичен търг, чрез явно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на общински терен с площ от 12.25 кв.м. /3.50х3.50 м/ на улица ок 360-ок359 до квартал 80 по плана за регулация на село Каспичан за поставяне на преместваем обект- павилион за търговски и други обслужващи дейности по схема, одобрена от главния архитект на общината по чл.56,ал.2 от ЗУТ.

2.Първоначална тръжна месечна наемна цена в размер на 1.20 лв./1 кв.м. за обект с предназначение „Магазин за промишлени стоки“ за първа зона или общо: 14.70 лева без ДДС.  Цената е одобрената с Решение № 208 от Протокол № 15 / 30.06.2016 година на Общински съвет-Каспичан.

3.Търгът ще се проведе в сградата на кметство Каспичан, от 14.00 часа на 12.08.2016 година,

4.Повторна дата за провеждане при липса на участници19.08.2016 г. в същия час.

5.Депозит за участие в търга в размер на 1.47 лева - 10% от първоначално обявената тръжна цена, изчислен за цялата площ на имота, внесен в касата на Общината

6.Тръжната документация се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на община Каспичан, на стойност 10.00 /десет/ лева.

7. Оглед на предмета на търга, всеки работен ден, по предварителна заявка.

 

  • За информация: телефон 05327 47-21

 

 

МИЛЕНА НЕДЕВА

КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАНОбратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА