НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Битови отпадъци

„Отпадък” – е всяко вещество или предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи или е длъжен да се освободи.

„Битови отпадъци“ са отпадъци от домакинствата и подобни на отпадъците от домакинствата.

Моля, изхвърляйте битовите отпадъци в контейнерите тип „Бобър“ – 1100 л., предназначени за събиране на смесен битов отпадък.

Моля, не изхвърляйте строителни и едрогабаритни отпадъци, както и пепел, сгурия, пръст, клони, опасни отпадъци и други несъвместими с битовите отпадъци в контейнерите.


График за месец май 2017 г. за събиране и транспортиране на битовите отпадъци от територията на Община Каспичан:

 

1)  01.05.2017 г. – гр. Плиска, с. Златна нива, с. Върбяне

2)  02.05.2017 г. – гр. Каспичан

3)  03.05.2017 г. – с. Кюлевча, с. Марково, с. Косово

4)  04.05.2017 г. – с. Каспичан, с. Могила

5)  05.05.2017 г. – гр. Каспичан

6)  10.05.2017 г. – гр. Каспичан

7)  15.05.2017 г. – гр. Каспичан

8)  16.05.2017 г. – гр. Плиска, с. Златна нива, с. Върбяне

9)  17.05.2017 г. – с. Кюлевча, с. Марково, с. Косово

10) 18.05.2017 г. – гр. Каспичан

11) 19.05.2017 г. – с. Каспичан, с. Могила

12) 22.05.2017 г. – гр. Каспичан

13) 26.05.2017 г. – гр. Каспичан

14) 29.05.2017 г. – гр. КаспичанОбратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА