НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Битови отпадъци

„Отпадък” – е всяко вещество или предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи или е длъжен да се освободи.
„Битови отпадъци“ са отпадъци от домакинствата и подобни на отпадъците от домакинствата.
Моля, изхвърляйте битовите отпадъци в контейнерите тип „Бобър“ – 1100 л., предназначени за събиране на смесен битов отпадък.
Моля, не изхвърляйте строителни и едрогабаритни отпадъци, както и пепел, сгурия, пръст, клони, опасни отпадъци и други несъвместими с битовите отпадъци в контейнерите.


График за събиране и извозване на битовите отпадъци

от територията на Община Каспичан за месец ДЕКЕМВРИ 2019 г.

Дата

Населено място

02.12.2019

гр.Каспичан, кв.Калугерица   

03.12.2019

гр.Плиска

04.12.2019

с.Златна нива, с.Върбяне

05.12.2019

гр.Каспичан, кв.Калугерица  

06.12.2019

с.Могила, с.Каспичан

09.12.2019

гр.Каспичан, кв.Калугерица

10.12.2019

с.Кюлевча, с.Марково, с.Косово

11.12.2019

гр.Плиска

12.12.2019

гр.Каспичан, кв.Калугерица

13.12.2019

с.Върбяне, с.Златна нива

16.12.2019

гр.Каспичан, кв.Калугерица

17.12.2019

с.Могила, с.Каспичан

18.12.2019

с.Кюлевча, с.Марково, с.Косово

19.12.2019

гр.Каспичан, кв.Калугерица

20.12.2019

гр.Плиска

23.12.2019

гр.Каспичан, кв.Калугерица

24.12.2019

с.Върбяне, с.Златна нива

26.12.2019

гр.Каспичан, кв.Калугерица

27.12.2019

с.Могила, с.Каспичан

30.12.2019

гр.Каспичан, кв.Калугерица

31.12.2019

с.Кюлевча, с.Марково, с.КосовоОбратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА