НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Решение 81_2016

О Б Я В Л Е Н И Е

 

            Община Каспичан, на основание чл.124б ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че с Решение № 81 от 27.01.2016 год. на Общински съвет Каспичан е разрешено изработване на проект за подробен устройствен план – Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура за изграждане на захранване Н.Н. на обект „Преустройство на сграда-метален навес в сграда за съхранение на селскостопански инвентар“ в ПИ 490001 за частта извън регулационните граници на с.Марково – път ІV клас и Специализирана план схема за линеен обект на техническата инфраструктура за същия обект в границите на населеното място - от Стълб № 8 от клон № 2 на ТП“Мелница“ ТЕПО 1Т,  да мине по улица с ок217-ок213-ок214.Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА