НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Инвестиционно намерение Симента ООД

О Б Я В А

         На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Община Каспичан обявява достъп до получена ИНФОРМАЦИЯ от „Симента“ ООД, град Каспичан за преценяване на необходимостта от ОВОС – Приложение №2 за инвестиционно намерение „Създаване на 247 дка нови лозови насаждения от десертно и винено грозде в имоти №070229; 070168; 109002; 109006; 109007; 109008; 109012; 109017; 109018; 109022; 109024; 109027; 109028; 109030; 109031; 109032 и 109033, землището на с.Каспичан, община Каспичан и изграждане на система за напояване на 107 дка съществуващи лозови насаждения в имоти, намиращи се в масиви 43; 57; 58; 60; 61 и 70, землище на с.Каспичан, община Каспичан и 247 дка нови лозови насаждения“.

Всички заинтересовани физически и юридически лица могат да се запознаят с информацията по Приложение №2, всеки делничен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа в Общинска администрация – Каспичан, етаж 4, стая 406 в срок до 03.11.2015 г.

 

Писменни становища и възражения относно инвестиционното намерение се приемат в деловодството на Община Каспичан.

Обява от "Симента" ООД 

Информация съгласно Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА