НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Регистър на площадките

 

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и картон на територията на Община Каспичан, съгласно чл.19, ал.3, т.14 от Закона за управление на отпадъците

 

 

Данни за фирмата

Разрешение № и дата

Местонахождение на площадката

 

1.

 

Д5-МЕТАЛ” ЕООД, гр.Нови пазар, ул.”Кирил и Методий№16,

Управотел: Душко Добрев Петков,

телефон:0899132217

 

 

Разрешение №15-ДО-279-00 от 16.04.2015 год.

 

гр.Каспичан,

имот 501.1126,

УПИ II в квартал 115 по плана на гр.Каспичан

 

 

Последна актуализация на 26.06.2018 г.


 Разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)

Местоположение на съдовете за НУБА

Име на обекта

Адрес

1

Кметство с.Върбяне

с.Върбяне, ул.“Петър Берон“ №1

2

Кметство с.Златна нива

с.Златна нива, ул.“Ал.Стамболийски“ №1

3

Кметство гр.Плиска

гр.Плиска, ул.“Хан Крум“ №1

4

Кметство с.Могила

с.Могила, ул.“Цар Асен“ №29

5

Кметство с.Кюлевча

с.Кюлевча, ул.“Васил Коларов“ №27

6

Кметство с.Косово

с.Косово, ул.“Хан Аспарух“ №24

7

Кметство с.Каспичан

с.Каспичан, ул.“Цар Симеон“ №12

8

Кметство с.Марково

с.Марково, ул.“Станьо Василев“ №43

9

Кметство кв.Калугерица

кв.Калугерица, ул.“Юрий Гагарин“ №23

10

Община Каспичан

гр.Каспичан, ул.“Мадарски конник“ №91

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА