НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Заповед защитени растения

Община Каспичан 

Уведомява гражданите, че на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.10, ал.2, т.1 от Закона за опазване на околната среда и във връзка с писмо вх.№ВКК298/06.02.2014 год. на Директора на РИОСВ – гр.Шумен е издадена Заповед №РД-25-54/09.02.2015 г. на Кмета на Община Каспичан за забрана продажбата на диворастящи застрашени и защитени растения под ограничителен режим на ползване (снежно кокиче, пролетна циклама, оливиеров минзухар, битински синчец, горска теменуга, кукуряк, иглика, божур, кукувиче гнездо, клонки от бодлив и подезичен залист, както и на лукувици, туфи, коренища предназначени за засаждане) на територията на Община Каспичан.
При констатиране на нарушения, упълномощените длъжностни лица да съставят актове, съгласно екологичното законодателство на Република България.

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА