НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Национална програма за енергийна ефективност

Отчет за 2020 г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ

Отчет за 2019 г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ

Отчет за 2018 г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ

Отчет за 2017 г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ


ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН 2020 – 2030 Г.

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Каспичан 2020 - 2023 г.

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН 2020 – 2025 г.


САНИРАНЕТО НА ВТОРИЯ БЛОК В КАСПИЧАН ПРЕМИНА УСПЕШНО

Приключи санирането на втория жилищен блок в град Каспичан, намиращ се на ул.“Мадарски конник“ № 119, който е в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност  на многофамилните жилищни сгради. Сградата е с 3 входа, с 45 самостоятелни обекта, и с разгъната застроена площ  3556,96 кв.м.

За сградата е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, изработен е технически паспорти и е извършено обследване за енергийна ефективност.

Фирмата изпълнител на строително-монтажните работи е „Пътстрой - Варна“ ЕООД, гр.Варна. Размера на финансирането  за всички дейности изпълнявани за сградата е 648 162,49 лева с ДДС. Изпълнението на мерките за енергийна ефективност ще допринесе за намаляване на разходите за енергия, удължаване жизнения цикъл на сградата и ще осигури по-добри условия на живот за гражданите.

 


В  средата на юли, 2017 г. община Каспичан стартира със санирането на втория блок  в списъка.

Жилищният блок се намира  на ул.“Мадарски конник“ № 119, който е също по  изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност  на многофамилните жилищни сгради. Сградата е с 3 входа, с 45 самостоятелни обекта, и с разгъната застроена площ  3 556.96 кв.м. Самата сграда премина през същата процедура , изискана от Националната програма, а именно:  извършено бе обследване за установяване на техническите характеристики, изработен бе технически паспорт и се извърши обследване за енергийна ефективност.

Фирмата изпълнител на строително-монтажните работи е „Пътстрой-Варна“ ЕООД, гр.Варна, с която е сключен договор в размер на 631 647 лева с ДДС. Изпълнението на мерките за енергийна ефективност са водещи в случая за цялата програма, тъй като те ще допринесат за намаляване на разходите за енергия, удължаване жизнения цикъл на сградата и ще осигурят по-добри условия на живот за гражданите.


Първият саниран блок в гр.Каспичан вече е факт.

Приключи санирането на първия жилищен блок в град Каспичан, намиращ се на ул.“Мадарски конник“ № 117, който е в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност  на многофамилните жилищни сгради. Сградата е с 3 входа, с 54 самостоятелни обекта, и с разгъната застроена площ  4 373 кв.м.

За сградата е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, изработен е технически паспорти и е извършено обследване за енергийна ефективност.

Фирмата изпълнител на строително-монтажните работи е „Солей 06“ ООД, гр.Варна, с която е сключен договор в размер на 768 581 лева с ДДС. Размера на финансирането  за всички дейности изпълнявани за сградата е 789 571 лева с ДДС. Изпълнението на мерките за енергийна ефективност ще допринесе за намаляване на разходите за енергия, удължаване жизнения цикъл на сградата и ще осигури по-добри условия на живот за гражданите.

 

 

 

 


Публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост в Община Каспичан

Последна актуализация на 24 август 2016 г.


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Методически указания за Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

 Във връзка със стартирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, Министерство на регионалното развитие и благоустройството заедно с Министерство на финансите и Българската банка за развитие разработи пакет от документи, включващи методически указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване по програмата. 

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

Съобщение

12.02.2016 г.

С постановление на Министерски съвет № 23/04.02.2016 г., публикувано в Държавен вестник, брой 11, от 9.02.2016 г., бяха допълнени Методическите указания към НационалОбратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА