НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > 20210217 Провеждане на публични консултации избори НС 2021

ДО 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНО

 ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 

44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, 

КОИТО ИМАТ ИЗБРАНИ С ТЕХНИТЕ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ 

ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

Относно: Провеждане на публични консултации за сформиране съставите на СИК/ПСИК на територията на Община Каспичан за произвеждане на избори за Народно събрание насрочени на 4 април 2021 година.

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

На основание чл. 91 от Изборния кодекс и Решение № 2062 – НС от 16.02.2021 година на ЦИК, Ви уведомявам, че на 22 февруари 2021 година (понеделник) от 14:00 часа, в Зала 105 на НЧ „Пробуда – 1928“ гр. Каспичан, с адрес гр. Каспичан, ул. „Мадарски конник“ № 46, ще се проведат консултации за сформиране съставите на Секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите за Народно събрание, насрочени с Указ № 9 на Президента на Република България на 4 април 2021 година.

Съгласно чл. 91, ал. 4 от Изборния кодекс и т. 8 от Решение № 2062 – НС от 16.02.2021 година на ЦИК, при консултации участващите партии и коалиции, представят следните документи:

1. писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

2. заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 14.01.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

3. когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

4. списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в точка 1.

 

За резултатите от проведените консултации ще се състави протокол, който следва да бъде  подписан от участниците в консултациите. При отказ да се подпише протоколът, както и когато е подписан с особено мнение, следва да се приложат съответните мотиви, както и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива. 

 

С уважение,

Милена Недева 

Кмет на Община КаспичанОбратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА