НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > 20210215 Покана за публично обсъждане ПИРО

 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

на проект на План за интегрирано развитие на Община Каспичан

за периода 2021 – 2027 г.

 

    На основание чл. 20, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие (ППЗРР) и във връзка с изготвен проект на План за интегрирано развитие на Община Каспичан за периода 2021 – 2027 г. отправям настоящата покана към всички заинтересувани страни за представяне на становища и коментари по проекта в писмен вид на адрес: ул. “Мадарски конни“ № 91, град Каспичан, община Каспичан, област Шумен, или по електронен път на e-mail: obshtina@kaspichan.org в срок до 10.03.2021 год. С оглед осигуряване на адекватна възможност за представяне и изслушване мнението на заинтересованите граждани, в сградата на Община Каспичан ще се проведе публично обсъждане на проекта за План за интегрирано развитие на 12.03.2021 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на първи етаж в административната сграда на Община Каспичан на адрес: ул. “Мадарски конник“ № 91, гр. Каспичан, Община Каспичан, Област Шумен, при спазване на всички противоепидемични мерки във връзка с обявената в страната извънредна епидемична обстановка, поради което е необходимо присъстващите да носят предпазни маски и да спазват отстояние от 2 метра един от друг.

   Планът за интегрирано развитие на Община Каспичан за периода 2021 – 2027 г. е публикуван на интернет страницата на Община Каспичан и е общодостъпен.

 

 

Милена Недева

Кмет на община Каспичан

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА