НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > 20200911 Доброволци за Доброволното формирование

 

ОБЯВА

 

    Община Каспичан, град Каспичан обявява, че открива процедура за набиране на доброволци за Доброволното формирование на територията на общината за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях на територията на общината.

 

    Информация относно доброволното формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. Заявление за включване в състава на доброволно формирование и формуляр за кандидатстване, са публикувани на сайта на Община Каспичан, както и по-долу в обявата.

Горепосочените бланки можете да получите и в Информационния център в Община Каспичан.

 

Заявления по посочения по-долу образец се приемат до 29.09.2020г.

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

 

относно Доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях на територията на община Каспичан

 

Доброволците трябва да отговарят на следните изисквания:

- да са навършили 18 години;

- да са завършили средно образование;

- да са клинично здрави, което се доказва с медицинско свидетелство;

- да са психически здрави, което се доказва със справка от психо диспансера в град Шумен;

- да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано;

„Доброволец” може да бъде всяко лице, независимо от трудовото или служебното му правоотношение.

С одобрения доброволец се:

- сключва договор;

- осигурява обучение и екипировка;

- застрахова срещу злополука;

- осигуровка за всички социални рискове;

Доброволецът не е длъжен да изпълнява задълженията си в случаите, когато той или членове на неговото домакинство са непосредствено засегнати от бедствия, като своевременно уведоми кмета на общината.

Възнагражденията на доброволците се определят съобразно извършените дейности, както следва:

- 100% от минималната часова работна заплата за страната – за обучение с продължителност до 10 дни, пропорционално на часовете на обучението;

- 200% от минималната часова работна заплата за страната – за изпълнение на

спасителни задачи за защита при бедствия до 20 дни, пропорционално на отработените часове на участие в дейностите.

Доброволното формирование се привлича за работа в района на бедствието след обявено със заповед „бедствено положение” от Кмета на общината, или при предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на пожари или извънредни ситуации, когато не е обявено бедствено положение.

Желаещите кандидати подават заявление и формуляр за кандидатстване в Информационния център в Община Каспичан, град Каспичан, ул. „Мадарски конник” № 91, по образец.

 

Документи за кандидатстване:

- заявление – по образец;

- формуляр за кандидатстване;

- медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво

- справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;

- свидетелство за съдимост;

- диплома за завършено образование;

- писмено съгласие на работодателя за заетите по трудово или служебно правоотношение;

- декларация за съгласие за обработка на лични данни;

- други дипломи или свидетелства за курсове и подготовки, доказващи допълнителните умения на кандидата (заварчик, оксиженист, рязане с моторен трион, умения за работа с височинна екипировка, медицинско образование и др.)

 

заявление за включване - изтегли

формуляр за кандидатстване - изтегли

 

Краен срок за подаване на заявления – 29.09.2020 г.

 

 

 

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА