НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > 20200903 Пътни разходи на правоимащи болни

Информация за пътни разходи на правоимащи болни

 

Във връзка със спазване на разпоредбите на чл. 82, ал.1 т. 9 от Закона за здравето и чл. 18 от Постановление № 381/30.12.2019 г. на Министерски съвет, Ви информираме за утвърдения от министъра на здравеопазването Списък на заболявания за които се предоставят финансови средства от централния бюджет, за изплащане на действително извършени пътни разходи на правоимащи болни.

 

Списъкът на правоимащите болни, включва следните заболявания:


1. Пациенти с бъбречна трансплантация:

- средна честотата на пътуванията - 12 пъти годишно, само за първата година след операцията;
- средна честотата на пътуванията - 4 пъти годишно след първата година.

2. Пациенти с чернодробна трансплантация:

- средна честотата на пътуванията - 12 пъти годишно, само за първата година след операцията;
- средна честотата на пътуванията - 6 пъти годишно след първата година.

3. Пациенти със сърдечна трансплантация:
- средна честотата на пътуванията -12 пъти годишно, само за първата година след операцията;
- средна честотата на пътуванията - 6 пъти годишно след първата година.

4. Пациенти с трансплантация на бял дроб:
- средна честотата на пътуванията - 12 пъти годишно, само за първата година след операцията;
- средна честотата на пътуванията - 6 пъти годишно след първата година.

5. Пациенти с аортно-коронарен байпас:
- средна честотата на пътуванията - 3 пъти годишно, само за първата година след операцията.

6. Пациенти с клапно протезиране:
- средна честотата на пътуванията -  3 пъти годишно само през първата година.

7. Пациенти с вродени имунодефицитни състояния:
- средна честотата на пътуванията 6 пъти годишно - постоянно.

Правоимащите болни, следва да представят в деловодството в Общинска администрация  следните документи, за изплащане на действително извършени пътни разходи:

ü Медицински документ, който удостоверява извършен преглед в съответното лечебно заведение, извън населеното място.

ü Разходооправдателни документи, удостоверяващи извършеното пътуване:

-         с автобус и влак: билети за двете посоки /отиване и връщане/;

-         с личен автомобил: пътен лист, талон на автомобила, касов бон за зареденото гориво.

 

За допълнителна информация Иванка Найденова – Директор дирекция „Обща администрация“,  тел. 0888005373.

           

 

МИЛЕНА НЕДЕВА

КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАНОбратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА