НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > 20200831 проект Подпомагане на образователния процес на децата от ЦНСТДБУ

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

   Община Каспичан сключи договор за изпълнение на проект „Подпомагане на  образователния процес на децата от ЦНСТДБУ  гр. Каспичан„ с осигурено финансиране от Фонд „Социална закрила“ в размер на 7370.00 лв. по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени  в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип на територията на страната и домовете за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас на Министерството на труда и социалната политика.

   Проектът цели да се осигури непрекъснат образователен процес и подпомогне самостоятелността на децата от I до XII клас, които учат и са настанени в ЦНСТДБУ гр. Каспичан в условията на епидемична обстановка причинена от COVID - 19.  Основната цел ще бъде постигната чрез осигуряване на условия децата да участват в онлайн уроците, заедно със своите съученици, чрез закупуване на технически средства включващи: компютърни конфигурации 2 бр., таблети – 12бр., преносими компютри – 2 бр., мултифункционални устройства /принтери/ - 2 бр., рутер и покриване на абонаментните такси за интернет услуги. Реалната дейност по проекта ще стартира на 01.09.2020г. и е със срок за изпълнение до 15.11.2020г.

   Предвижда се в част от сградата, в която се помещава социалната услуга да бъде обособено помещение  за провеждане на онлайн обучение, където децата при необходимост ще могат да участват в дистанционна форма на обучение и да подготвят уроците си.

   Не на последно място проекта цели и осъществяване на социални контакти на децата, както с близки и роднини, така и с техните съученици ,  развитие на жизнени умения за самостоятелен и независим живот, отдих и свободно време.

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА