НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > 20200714 ОБЯВА КИНЕЗИТЕРАПЕВТ

 

 

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ГР.КАСПИЧАН

 

ОБЯВА ЗА ДЛЪЖНОСТ - КИНЕЗИТЕРАПЕВТ

 

 Образование – висше -  Бакалавър, професионална  квалификация  – кинезитерапевт, рехабилитатор

Знания и умения –  специални умения и компетенции за заеманата длъжност, компютърна грамотност, познаване на методиката за работа на ЦСРИ

Качества :

- да притежава умения за работа в екип и комуникативност

 - да притежава много добра способност за комуникация и умения за работа с  деца и възрастни с увреждания.

 

Необходими документи за кандидатстване:

CV

Заявление за кандидатстване/свободна форма/

Копие на диплома

 

Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Център за социална рехабилитация и интеграция, ул. „Тодор Петков“,  № 2,  всеки делничен ден от 08:00 ч. до 12:00 ч..и от 12:30ч. до 16:30ч. в кабинета на Ръководителя.

 

          

 

 Краен срок за подаване на документите – 27.07.2020г.вкл.


 

ГРАФИК

за избор на кандидат за заемане на длъжност „Кинезитерапевт“ в

 Център за социална рехабилитация и интеграция гр.Каспичан

 

1.     На 28.07.2020г. /вторник/ от 9:00 ч.  – определяне на допуснатите кандидати по документи

 

2.     На 04.08.2020г. /вторник/ от 9:00 ч. – интервю

 

Настоящия  график е за сведение на определената със

Заповед № 88/24.07.2020г.  конкурсна комисия и на кандидатите за заемане на длъжността.


СПИСЪК

 

на допуснатите и недопуснатите кандидати за конкурсна длъжност  - „Кинезитерапевт“ в Център за социална рехабилитация и интеграция гр.Каспичан

 

 1.ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ:

1.Александра  Русева

2. Диана  Димитрова

3. Хава  Мустафа

 

2. НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ:

Няма:

 

 

3. КОНКУРС – интервюто ще се проведе на 04.08.2020г. в ЦСРИ гр.Каспичан, ул.“Тодор Петков“ № 2  от 9.00ч. в кабинета на Ръководителя.


ИНФОРМАЦИЯ

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ

КОНКУРС  ЗА ДЛЪЖНОСТ „КИНЕЗИТЕРАПЕВТ“

 В ЦСРИ гр. КАСПИЧАН

 

    На основание Заповед № 88/24.07.2020 г. на Ръководителя на ЦСРИ гр. Каспичан  се  проведе конкурс за длъжността  „Кинезитерапевт“.   На 04.08.2020 определената комисия проведе последващ етап от коннкурса -  интервю .

 

   С  оглед резултатите  от проведеното  интервю на явилите се трима кандидати , за спечелил конкурса е обявен кандидата – Александра Русева.


 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА