НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > 20200504 Създаване на кадастрални карти

СЪОБЩЕНИЕ


Службата по геодезия, картография и кадастър Шумен съобщава, че със заповед № РД-16-17/23.04.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК е открито производство по създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри за урбанизираните (застроените) територии на гр. Плиска и с. Кюлевча, община Каспичан. Изпълнител на дейностите са „Геодезическо проектиране" ООД гр. Шумен и „Гео-Чонов" ООД гр. Русе.


Съгласно чл. 38 от ЗКИР при изработване на кадастрална карта, собствениците на имоти са длъжни да:
- обозначат границите на недвижимите си имоти с трайни знаци;
- да осигурят на изпълнителя свободен достъп в недвижимите си имоти за извършване на измервания;
- да опазват от унищожаване поставените от изпълнителя геодезически знаци;
- да предоставят на изпълнителя, кметството или СГКК-Шумен, копия от документи за собственост или други документи удостоверяващи собствеността върху недвижимите си имоти.

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА