НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > 20200428 Предоставяне на патронажна грижа

О Б Я В А

за предоставяне и ползване на здравно-социални услуги по проект № BG05M9OP001- 2.101-0094 С01 "Предоставяне на патронажна грижа на територията на Община Каспичан и Община Венец"

Община Каспичан обявява прием на заявления от кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент” по проект BG05M9OP001- 2.101-0094 С01 "Предоставяне на патронажна грижа на територията на Община Каспичан и Община Венец" по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” на ОПРЧР 2014-2020 г., изпълняван от Община Каспичан в партньорство с Община Венец.

I. Минимални изисквания за заемане на длъжността „Социален асистент“:

- Степен на завършено образование – основно;

- Образователно – квалификационна степен – не се изисква;

- Професионален опит – не се изисква;

- Наличието на професионален опит се счита за предимство;

- Да не са осъждани;

 

            II. Характер на работата

Характерът на работата е определен с длъжностна характеристика. Екземпляр може да бъде получен при подаване на документите. Изпълнението на длъжността, включва:  доставки на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги, в подкрепа на лицата, които са застрашени в най-голяма степен от създадената извънредна ситуация в страната.

 

III. Необходими документи:

 1. Заявление до Кмета на Община Каспичан по образец;

 2. Документ за самоличност (за справка);

 3. Копие от документ за завършено образование;

 4. Декларация за предоставяне на лични данни – по образец;

 5. Копие на документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит – ако е    

 приложимо.

 

IV. Място и срок за подаване на документите:

Документите се подават в сградата на Община Каспичан, намираща се в гр. Каспичан, ул. „М.конник” № 91, стая № 103, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч. в периода от 27.04.2020 г. до 30.04.2020 г.

Целевите групи, които попадат в обхвата на „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3", са: възрастни хора над 65-годишна възраст с ограничения или невъзможност за самообслужване; хора с увреждания и техните семейства; възрастни в риск - в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот; в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;

С кандидатите за заемане на длъжността „Социален асистент“ ще бъдат сключвани трудови договори, в зависимост от броя и потребностите на лицата, заявили желание за предоставяне на следните услуги:

- доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства;

- заплащане на битови сметки;

- заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

 

Заявки за включване в дейностите ще се приемат всеки работен ден, като начините са: на място в сградата на Община Каспичан  или на телефон: 080040088; 0882599025;  или по телефон в кметствата и населените места на територията на община Каспичан.

 

ОТ ЕКИПА НА ПРОЕКТАОбратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА