НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > проект Ефективно партньорство при разработване, изпълнение и мониторинг на общинските политики в община Каспичан

проект „Ефективно партньорство при разработване, изпълнение и мониторинг на общинските политики в община Каспичан“ приоритетна ос І „Добро управление”, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07,  по Договор № 13-13-88 от 13.11.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент община Каспичан по Оперативна програма „Административен капацитет 2007 – 2013 г.”

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА