НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Уведомление пчелари 31.03.2020

УВЕДОМИТЕЛНО  ПИСМО

 

ОТНОСНО: Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от „Бразда“ ЕООД

 

В изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме:

1.От 03.04.2020 год. до 07.04.2020 год. от 09:30 до 17:00 часа ще се проведе третиране на пшеница, с препарат/продукт:

Дерби Супер (карантинен срок – не се изисква, доза 3,3 гр./дка)

Солигор 425 ЕК (карантинен срок 35 дни, доза 70 мл./дка)

Третирането се извършва срещу широколистни плевели и листни петна с наземна техника - трактор с пръскачка.

2.Подлежащите на третиране терени са в местностите и на площ, както следва:

- Землище село Златна нива: Алчак – 720 дка, отстоящи от населеното място на 0,5 км, отстоящи от съседно селище на 2 км; дата на третиране – 06 и 07.04.2020 г.

- Землище село Върбяне: Чанарджик – 380 дка и шосе за с.Избул – 270 дка, отстоящи от населеното място на 1 км, отстояние от съседно селище на 3 км; дата на третиране: 03 и 04.04.2020 г.; Саламан и Турски гробища – 1000 дка, отстоящи от населеното място на 1 км, отстояние от съседно селище на 3 км; дата на третиране: 03 и 04.04.2020 г.

- Землище гр.Плиска „Помпена станция Плиска 1“ – 320 дка, отстоящи от населеното място на 1 км, отстояние от съседно селище на 3 км; дата на третиране: 05 и 06.04.2020 г.

3.Препаратът/продуктът е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра за ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на културата, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

4.Препаратът е закупен от АгроекипООД, гр.Шумен.

5.За организирането и провеждането на третирането отговаря лицето Сергей Стоянов, телефон: 0877057222.

6.За изпълнение на пръскането е определен със заповед или сключен договор Сабри Исмаил – механизатор.

7.Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се в с.Златна нива.

 

С уважение,

МИЛЕНА НЕДЕВА

Кмет на Община КаспичанОбратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА