НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Писмо пчели 27.03.2020

 

УВЕДОМИТЕЛНО  ПИСМО

 

ОТНОСНО: Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от „Бразда“ ЕООД

 

В изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме:

1.От 30.03.2020 год. до 03.04.2020 год. от 09:30 до 17:00 часа ще се проведе третиране на пшеница, с препарат/продукт:

Дерби Супер (карантинен срок – не се изисква, доза 3 гр./дка)

Солигор 425 ЕК (карантинен срок 35 дни, доза 70 мл./дка)

Афикар 100 ЕК (карантинен срок 21 дни, доза 25 мл./дка)

Третирането се извършва срещу широколистни плевели, листни петна, листни въшки с наземна техника - трактор с пръскачка.

2.Подлежащите на третиране терени са в местностите и на площ, както следва:

- Землище село Златна нива: Алчак – 720 дка;

- Землище село Върбяне: Саламан и Турски гробища – 1000 дка.; Чаталник – 380 дка и шосе за с.Избул – 270 дка.

- Землище гр.Плиска „Помпена станция Плиска 1“ – 320 дка.

3.Препаратът/продуктът е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра за ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на културата, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

4.Препаратът е закупен от АгроекипООД, гр.Шумен.

5.За организирането и провеждането на третирането отговаря лицето Сергей Стоянов, телефон: 0877057222.

6.За изпълнение на пръскането е определен със заповед или сключен договор Сабри Исмаил – механизатор.

7.Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се в с.Златна нива.

 

 

С уважение,

 

МИЛЕНА НЕДЕВА

Кмет на Община Каспичан

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА