НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > 20200304 Корона вирус

УКАЗАНИЯ
 
за превенция от новия коронавирус 

 

ВЪВ ВРЪЗКА С НАБИРАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА ДАРИТЕЛИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КРЪВНА ПЛАЗМА  ВИ ИНФОРМИРАМЕ ЗА КОНТАКТИ В РАЙОНЕН ЦЕНТЪР ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ- ВАРНА:

Г-ЖА ЯНИ ВАСИЛЕВА

 

052/ 681801 И 0897900891

Заповед 1 от 10.03.2020г., Заповед 2 от 13.03.2020г., Заповед 3 от 13.03.2020г.

Заповед 4 от 16.03.2020г., Заповед 5 от 16.03.2020г., Заповед 6 от 17.03.2020г.

Заповед 7 от 20.03.2020г., Заповед 8 от 21.03.2020г., Заповед 9 от 21.03.2020г.

Заповед 10 от 27.03.2020г.Заповед 11 от 04.05.2020г.Заповед 12 от 05.05.2020г.Заповед 13 от 14.05.2020г.Заповед 14 от 14.05.2020г.

Протокол от извънредно заседание на Общинския съвет от 27.03.2020г.

Обява 1 от 16.03.2020г.

Декларация МВР.pdf, Декларация МВР.docx

 

В изпълнение на решението за мерки, които биха ограничили разпространението на инфекция с Коронавирус при възникване на реална епидемична ситуация са разработени информационни материали с препоръки, с които следва населението да се запознае съгласно писмо с изх.№ 03-28-33 от 28.02.2020г. и наш вх.№ 32-00-36 от 28.02.2020г. на Регионална здравна инспекция – Шумен.

Извън разработения материал Ви давам следните насоки за превенция:

1. Извършвайте задължителна дезинфекция /по начин посочен във временните насоки/ на под, гладки повърхности и врати /основно бравите и около тях/.;

2. Дезинфекцията следва да се извършва минимум два пъти на ден. В обекти с голям поток от хора да се извършва три и повече пъти.;

3. Кметовете на населените места и кметски наместници следва да следят за завърнали се граждани от страни с установено наличие на коронавирус и да ги уведомят за задължителния карантинен 14-дневен срок. Същото важи и за общинския център;

4. Предпазните мерки, които всеки следва да спазва са:

- мийте си ръцете след кихане или кашляне, когато се грижите за болен, преди, по време на и след приготвяне на храна, преди хранене, след ползване на тоалетна, когато са видимо замърсени, след досег с животни или изпражнения;

- почиствайте редовно ръцете си с дезифектант на алкохолна основа или ги мийте с вода и сапун;

- при кихане или кашляне покривайте устата и носа със свивката на  лакътя или със салфетка, която изхвърлите веднага на място за тази цел;

- избягвайте контакт с хора, които имат температура и кашлица;

- ако имате температура, кашлица и затруднено дишане, своевременно потърсете лекар и го уведомете ако сте пътували  някъде и къде;

- използвайте различни ножове и дъски за рязане на сурово месо и преработени храни;

- мийте ръцете си, веднага след като сте пипали сурово месо и преди да докоснете преработени храни;

- вирусът навлиза в тялото Ви през очите, носа и устата, така че избягвайте за ги докосвате с мръсни ръце;

- ако слагате маска, поставете я, така че да покрива, устата и носа и не я докосвайте повече;

- след всяка употреба незабавно изхвърляйте еднократните маски и мийте ръцете си.Опасните отпадъци /маските/ могат да бъдат предавани в определени дни съгласно график на мобилният пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинствата към ОП „Чистота“ – Шумен, с който Община Каспичан има сключен договор.;

- консумирайте само храна, преминала през достатъчна термична топлинна обработка;

- избягвайте да влизате в контакт и да пътувате с болни животни;

- избягвайте посещения и пазари на места, където има живи или мъртви животни;

            5.При проява на следните симптоми веднага потърсете лекарска помощ:

            - треска;

            - кашлица;

            - затруднено дишане;

            - мускулни болки;

            - отпадналост;

 

            Приложение:

            1. Приложение 1

            2. Приложение 2

            3. Приложение 3

            4. Приложение 5

           5. Временни насоки за почистване в обекти, различни от лечебните заведения в контакт с 2019- nCoV/COVID-2019

            6. Подготовка на работното място за COVID-19

            7. Права, роли и отговорности на здравните работници, включително безопасност и здраве при работа

            8. Комуникация на риска - Ръководство за здравни заведения

            9. Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение

            10. Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение 2

 

МИЛЕНА НЕДЕВА

КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА