НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > 200110 Конкурс здравен медиатор

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА  КАСПИЧАН

Обявява се конкурс за избор на здравен медиатор

Необходими документи:

-          Автобиография.

-          Мотивационно писмо

-          Копие от диплома за завършено средно образование

-          Заявление по образец

 

Образец на заявлението се получава в информационния център или стая 103 на Община Каспичан. Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината.

Изисквания към кандидатите:

-          Завършено средно образование

-          Принадлежност към местна уязвима етническа общност

-          Познаване на здравните и социални проблеми на общността

-          Владеене на езика на общността

-          Комуникативни умения

-          Компютърна грамотност (MS Word, Internet)

 

Провеждане на конкурса (в рамките на един ден):

Разглеждане на постъпилите документи от комисия.

Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

 

Дата, час и място на провеждане на конкурса:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване. Краен срок за подаване на документи – 14.02.2020г.  

Документите се подават в  информационният център или в стая 103 на Община Каспичан

 

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”

-     Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги;

-     Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби;

-     Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;

-     Подпомагане при попълване на различни документи;

-     Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура;

 

Заявление може да изтеглите от ТУК

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА