НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > 20190822 Обсъждане на отчета за касовото изпълнение

ПОКАНА

   За публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Каспичан и сметките за европейски средства и фондове за 2019 година.
   На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.43, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Каспичан, Председателя на Общински съвет Каспичан организира публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета. 
   ПОКАНВАМ,
жителите на Община Каспичан, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетните звена, не правителствените организации и цялата общественост за участие в публичното обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Каспичан за 2018 г., което ще се проведена 28.08.2019 г. (сряда) от 16:30 часа в заседателната зала на Община Каспичан.
Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се представят в деловодството на Общината не по- късно от два дни преди публичното обсъждане. Материалите са публикувани на сайта на Община Каспичан в раздел "Бюджет".
 
Анелия Ангелова,
Председател на Общински съвет- Каспичан.


Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА