НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Важно съобщение 30.07.2019

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ,

Уважаеми съграждани,

Във връзка с получено писмо с вх.№06-00-137 от 30.07.2019 г. от Областния управител на Област Шумен и проведено на 29.07.2019 г. заседание на Централния епизоотичен съвет е взето решение в 20 км. зони около индустриалните ферми да се преустанови отглеждането на свине в обекти тип „заден двор“. Всички населени места от Община Каспичан попадат в 20 км. зона.

            Срокът за изпълнение на мярката за доброволно клане на животните от населените места в цяла северна България е 31.07.2019 г.

            След изтичане на посочения срок се пристъпва към умъртвяване на животните от Областна дирекция по безопасност на храните – Шумен, съгласно разпоредбите на чл.139а от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

            Добитото месо от животните отглеждани в тип „заден двор” може да се съхранява дълго само след топлинна обработка за минимум 30 минути на 70°С, достигнати във вътрешността на месото, предвид факта, че вирусът на Африканската чума по свинете е изключително устойчив при изсушаване, осоляване, опушване, охлаждане и замразяване на месото.Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА