НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обява 16.05.2019

УВЕДОМИТЕЛНО  ПИСМО

 

ОТНОСНО: Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от ДП „НКЖИ“, поделение „Сигнализация и телекомуникация“, секция „Сигнализация и телекомуникация“ Горна Оряховица

 

В изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме:

1.На 23.05.2019 г. ще се проведе третиране на плевели, с препарат/продукт НАСА 360СЛ, с определен карантинен срок 30 дни, при доза 4% разтвор.

Третирането се извършва срещу плевели.

2.Подлежащите на третиране терени са в местностите и на площ, както следва:

Железопътна линия, участък Горна Оряховица – Каспичан.

3.Препаратът/продуктът е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра за ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на културата, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

4.Препаратът е закупен от «Агрия» АД.

5.За организирането и провеждането на третирането отговаря лицето Стоян Стоянов, телефон: 0896 188139.

6.Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се в участъка на звено: Осигурителна техника, Телекомуникации и Електросъоръжения и енергиен контрол.

 

 

 

С уважение,

 

МИЛЕНА НЕДЕВА

Кмет на Община Каспичан

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА