НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Уведомление 17.04.2019

УВЕДОМИТЕЛНО  ПИСМО

 

ОТНОСНО: Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от „Стевес агро“ ЕООД

 

В изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме:

1.От 15.04.2019 год. до 20.04.2019 год. от 06:00 до 10:00 часа и след 19:00 ч. ще се проведе третиране на рапица, с препарат/продукт Протеус 110 ОД, с определен карантинен срок 30 дни, при доза 45 мл/дка.

Третирането се извършва срещу вредител рапичен хоботник, с наземна техника-трактор с пръскачка.

2.Подлежащите на третиране терени са в местностите и на площ, както следва:

- Землище село Каспичан, местност «под лозята», 500 дка, отстоящи от населеното място 2 км, отстояние от съседно селище на 2 км.

- Землище село Каспичан, пътя за гр.Плиска, 300 дка, отстоящи от населеното място 2 км, отстояние от съседно селище на 3 км.

3.Препаратът/продуктът е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра за ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на културата, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

4.Препаратът е закупен от «999-Ив.Асенов» ЕООД.

5.За организирането и провеждането на третирането отговаря лицето Стефан Весков Стефанов, телефон: 0899844930.

6.Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се в гр.Каспичан.

 

С уважение,

 МИЛЕНА НЕДЕВА

Кмет на Община КаспичанОбратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА