НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > 190408 Военно окръжие

О Б Я В A

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ШУМЕН,

 

информира, че със заповед № ОХ-308/27.03.2019 г. на министъра на отбраната на Република България е обявен конкурс за приемане на военна служба (войници) на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина – 26   (двадесет и шест) вакантни длъжности в следните военни формирования от състава на Стационарната комуникационна и информационна система:

 

-         в.ф. 26340 – гр. София; в.ф. 46390 – гр. София; в.ф. 36450 – гр. София;

-         в.ф. 34610 – гр. София; в.ф. 26050 – гр. София; в.ф. 38410 – гр. София.

 

 

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

- да са на възраст до 28 години;

- да са завършили средно или по-високо образование;

- да са годни за военна служба;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

- да нямат друго гражданство;

- да покрият нормативите за физическа годност;

- да са психологично пригодни;

- специфични изисквания за заемане на длъжностите.

ВАЖНО: Могат да кандидатстват и бивши военнослужещи, ненавършили 41 години, освободени след 01.04.2009 г., на които не е наложено дисциплинарно наказание „уволнение .

 

Срок за подаване на документи: до 17.05.2019 г. във Военно окръжие Шумен.

 

Конкурсът ще се проведе по график от 17.06.2019 г.  до 21.06.2019 г. във военно формирование 46390, с адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе” №113А.

 

 

Допълнителна информация на:

- телефони: 0887 755 866 (след 09.04.19 г.), 0886 871 385 (до 09.04.19 г.);

- email: v_otdel_shumen@abv.bg;

- интернет адрес на ЦВО – www.comd.bg или национален телефон: 0700 20 407.

 

О Б Я В A

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – ШУМЕН,

информира, че се приемат документи на български граждани без военна подготовка, желаещи да получат начална военна подготовка през 2019 г.

Обучението за начална военна подготовка ще се проведе както следва:

Структура, провеждаща курс „Начална военна подготовка”

Период на обучение

Срок за подаване на документи

1.

Единен център за начална подготовка (ЕЦНП) –

 гр. Плевен

11.03.-05.04.2019 г.

15.02.2019 г.

30.09.-25.10.2019 г.

16.08.2019 г.

2.

НВУ „Васил Левски” Факултет „Общовойскови”

 гр. В.Търново

13.05.-07.06.2019 г.

29.03.2019 г.

24.06.-19.07.2019 г.

10.05.2019 г.

3.

НВУ „Васил Левски” Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”- гр.Шумен

26.08.-20.09.2019 г.

12.07.2019 г.

4.

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

15.07.-09.08.2019 г.

31.05.2019 г.

 

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

·       да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;

·       да са годни и психологически пригодни за военна служба;

·       да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

·        срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

За времето на обучението на кандидатите се осигурява:

- настаняване, хранене и униформа;

- безплатно медицинско обслужване;

- задължително застраховане.

Допълнителна информация на:- email: v_otdel_shumen@abv.bg

 

- интернет адрес на ЦВО – www.comd.bg.

 

О Б Я В A

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – ШУМЕН,

информира, че се приемат документи на български граждани с начална военна подготовка, желаещи да получат специална военна подготовка през 2019 г.

Обучението за специална военна подготовка ще се проведе както следва:

Структура, провеждаща курс „Начална военна подготовка”

Период на обучение

Срок за подаване на документи

1.

НВУ „Васил Левски” Факултет „Общовойскови” гр.В.Търново

Курс „Тактика на мотопехотните войски”

(ВОС 1033)

08.04.-19.04.2019 г.

22.02.2019 г.

2.

НВУ „Васил Левски” Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”- гр.Шумен

Курс „Комуникационни и информационни системи във въоръжените сили”

03.06.-14.06.2019 г.

19.04.2019 г.

09.09.-20.09.2019 г.

26.07.2019 г.

3.

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”гр. Варна

Курс „Военноморска подготовка”(ВОС 3233)

12.08.-30.08.2019 г.

28.06.2019 г.

 

Обучението в курсове по специална военна подготовка се провежда само с български граждани, успешно завършили обучението в курс по „начална военна подготовка”.

За времето на обучението на кандидатите се осигурява:

- настаняване, хранене и униформа;

- безплатно медицинско обслужване;

- задължително застраховане.

Допълнителна информация на:

- email: v_otdel_shumen@abv.bg

- интернет адрес на ЦВО – www.comd.bg.

 

О Б Я В A

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ШУМЕН,

 

информира, че със заповед № ОХ-253/11.03.2019 г. на министъра на отбраната на Република България е обявен конкурс за приемане на военна служба (матроси) на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина – 100   (сто) вакантни длъжности от състава на Военноморските сили във военни формирования

във Варна, Бургас и  военни формирования към Варна (Каменар, Приселци, Галата и с. Сенокос).

 

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 

- да са на възраст до 28 години;

- да са завършили средно или по-високо образование;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

- да нямат друго гражданство;

- да покрият нормативите за физическа годност;

- да са психологично пригодни;

- и други специфични изисквания за заемане на длъжностите;

 

Срок за подаване на документи: до 25.04.2019 г. във Военно окръжие Шумен.

 

Конкурсът ще се проведе по график от 28.05.2019 г. до 30.05.2019 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” и от 04.06.2019 г. до 05.06.2019 г. в Информационния център на Военноморските сили.

 

 ВАЖНО: Могат да кандидатстват и бивши военнослужещи, ненавършили 41 години, освободени след 01.04.2009 г., на които не е наложено дисциплинарно наказание „уволнение .

 

 

Допълнителна информация на:

- телефон: 0886 871 385; email: v_otdel_shumen@abv.bg

- интернет адрес на ЦВО – www.comd.bg или национален телефон: 0700 20 407

 

О Б Я В A

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ШУМЕН,

 

информира, че със заповед № ОХ-234/05.03.2019 г. на министъра на отбраната на Република България е обявен конкурс за приемане на военна служба (войници) на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина – 64   (шестдесет и четири) вакантни длъжности в Национална гвардейска част към в.ф. 54800 – гр. София:

 

-         Гвардеец – 50 вакантни длъжности

-         Номер от разчет – 1 вакантна длъжност

-         Младши шофьор5 вакантни длъжности (категория „D”)

-         Младши шофьор1 вакантна длъжност (категория „С+Е”)

-         Младши шофьор6 вакантни длъжности (категория „С”)

-         Младши охранител1 вакантна длъжност

 

 

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 

- да са на възраст до 28 години;

- да са завършили средно или по-високо образование;

- да са годни за военна служба;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

- да нямат друго гражданство;

- да покрият нормативите за физическа годност;

- да са психологично пригодни;

- специфични изисквания за заемане на длъжностите.

ВАЖНО: Могат да кандидатстват и бивши военнослужещи, ненавършили 41 години, освободени след 01.04.2009 г., на които не е наложено дисциплинарно наказание „уволнение .

 

Срок за подаване на документи: до 08.05.2019 г. във Военно окръжие Шумен.

Конкурсът ще се проведе в Националната гвардейска част от 09:00 ч. на  29.05.2019 г. и 30.05.2019 г. на адрес: гр. София, бул. Асен Йорданов №2

 

Допълнителна информация на:

- телефони:0887 755 866; 0886 871 385 ; email: v_otdel_shumen@abv.bg

 

- интернет адрес на ЦВО – www.comd.bg или национален телефон: 0700 20 407

 

О Б Я В A

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ШУМЕН,

 

информира, че със заповед № ОХ-307/27.03.2019 г. на министъра на отбраната на Република България е обявен конкурс за приемане на военна служба (войници) на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина – 42  (четиридесет и две) вакантни длъжности в 68 бригада „Специални сили” (военно формирование 32990) в гарнизон Пловдив.

 

 

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

- да са на възраст до 28 години;

- да са завършили средно или по-високо образование;

- да са годни за военна служба;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

- да нямат друго гражданство;

- да покрият нормативите за физическа годност;

- да са психологично пригодни;

- специфични изисквания за заемане на длъжностите.

 

 

ВАЖНО: Могат да кандидатстват и бивши военнослужещи, ненавършили 41 години, освободени след 01.05.2009 г., на които не е наложено дисциплинарно наказание „уволнение .

 

Срок за подаване на документи: до 18.06.2019 г. във Военно окръжие Шумен.

 

 

Конкурсът ще се проведе на 25.07.2019 г. и 26.07.2019 г.

 

 

Допълнителна информация на:

- телефони: 0887 755 866 (след 09.04.19 г.), 0886 871 385 (до 09.04.19 г.);

- email: v_otdel_shumen@abv.bg;

- интернет адрес на ЦВО – www.comd.bg или национален телефон: 0700 20 407.

 

О Б Я В A

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ШУМЕН,

 

информира, че със заповед №ОХ-182/19.02.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са определени длъжности за приемане на служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс на български граждани освободени от военна служба (офицери,сержанти и войници), както следва:

·       за Сухопътни войски – 1260 места;

·  %Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА